CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Tổ chức bộ máy

Sơ đồ tổ chức bộ máy

TỔ CHỨC BỘ MÁY VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Lãnh đạo viện kiểm sát

Viện trưởng : Đồng chí Lương Phúc Sơn

Phó Viện trưởng : Đồng chí Nguyễn Huy Thắng

   Phó Viện trưởng : Đồng chí Nguyễn Mai Thuý

Phó Viện trưởng : Đồng chí Đặng Đình Vang

CÁC PHÒNG VKS TỈNH

PHÒNG THQCT, KSĐT, KSXXST ÁN AN NINH-MA TÚY (Phòng 1):

PHÒNG THQCT, KSĐT, KSXXST ÁN TRẬT TỰ XÃ HỘI (Phòng 2):

PHÒNG THQCT, KSĐT, KSXXST ÁN HÌNH SỰ VỀ KINH TẾ- CHỨC VỤ (PHÒNG 3)

 

PHÒNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ PHÚC THẨM ÁN HÌNH SỰ (Phòng 7)

PHÒNG KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM, VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (Phòng 8):

PHÒNG KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH (Phòng 9)

PHÒNG KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, VỤ VIỆC KINH DOANH THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT (Phòng 10) PHÒNG KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (Phòng 11)

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ (Phòng 15)

PHÒNG THANH TRA – KHIẾU TỐ

VĂN PHỒNG TỔNG HỢP 

 

CÁC VIỆN KIỂM SÁT CẤP HUYỆN

Viện kiểm sát nhân dân TP Hạ Long

Viện kiểm sát nhân dân TP Cẩm Phả

Viện kiểm sát nhân dân TP Uông Bí

Viện kiểm sát nhân dân TP Móng Cái

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Triều

Viện kiểm sát nhân dân TX Quảng Yên

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Yên

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà

Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Chẽ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Liêu

Viện kiểm sát nhân dân huyện Vân Đồn

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Hà

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cô Tô

 

Tin tức mới nhất