CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11)

1. Vị tríchức năng,  nhiệm vụ,

Phòng 11 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh có chức năng và nhiệm vụ sau

Phòng 11 thực hiện chức năng kiểm sát và tuân theo pháp luật của Cơ quan Thi hành án dân dự và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động thi hành phần dân sự các quyết định, bản án của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật hoặc những quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật cho đến khi bản án, quyết định đó được thi hành xong.

Khi thực hiện chức trách được giao, Phòng có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong việc xây dựng kế hoạch; tổ chức thực hiện chương trình trọng tâm theo kế hoạch đã đề ra; hướng dẫn nghiệp vụ các đơn vị quận, huyện; giải quyết các khiếu nại, tố cáo; phát hiện các vi phạm; đề xuất kiến nghị, kháng nghị nhằm khắc phục, phòng ngừa các vi phạm trong lĩnh vực thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 05 đồng chí.

Trưởng phòng: Đồng chí Lã Thanh Bình; Phó Trưởng phòng: Đồng chí Đỗ Tuyết Vân.

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 601, 608- Trụ sở Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333.836.733- Số máy lẻ 608 (đồng chí Bình).

Email : phong11.vksnd@quangninh.gov.vn;

Tin tức mới nhất