CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Phòng kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Phòng 9)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng 9 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh có chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thẩm quyền được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng dân sự. Phòng có các nhiệm vụ cụ thể sau:

Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Toà án cùng cấp và cấp dưới theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; giúp Viện trưởng ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với các bản án, quyết định có vi phạm của Toà án cùng cấp và cấp dưới;Báo cáo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm.

Quản lý tình hình hoạt động và chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ cho các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố về công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình. Trên cơ sở kế hoạch công tác của Vụ 9- Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng kế hoạch công tác từng năm cho phòng và các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên hoặc định kỳ về việc thực hiện kế hoạch công tác, trả lời các vụ án có thỉnh thị, hướng dẫn công tác nghiệp vụ cho các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố;

Giải quyết đơn, thư khiếu nại liên quan đến những vụ việc dân sự trong quá trình giải quyết, xét xử của Toà án; kịp thời phát hiện vi phạm của các bản án, quyết định dân sự để kiến nghị và kháng nghị theo thẩm quyền;

Giải quyết các việc khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và thực hiện các việc theo uỷ quyền của Viện kiểm sát tối cao.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 06 đồng chí

Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh ; Phó Trưởng phòng: Đồng chí Lam Thị Dung

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 212,213, 215 – Trụ sở Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0333.837.835 – Số máy lẻ 213 (đồng chí Minh).

Email: phong9.vksnd@quangninh.gov.vn;

Tin tức mới nhất