CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

PHÒNG THQCT, KSĐT, KSXXST ÁN HÌNH SỰ VỀ KINH TẾ- CHỨC VỤ (PHÒNG 3)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng 3 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, có chức năng nhiệm vụ sau:

Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra hình sự các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội phạm về chức vụ, các tội phạm về tham nhũng, các tội phạm về môi trường;

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội phạm về chức vụ, các tội phạm về tham nhũng, các tội phạm về môi trường do Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử và các vụ án do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền xét xử;

Kiểm sát việc giải quyết về tin báo tố giác tội phạm trong các lĩnh vực nêu trên do Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, hoặc do các cơ quan khác: Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, Cảnh sát biển tiến hành một số hoạt động điều tra;

Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kiến nghị, kháng nghị bằng văn bản đối với các vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra, cơ quan xét xử và các tổ chức đơn vị liên quan để khắc phục hậu quả và phòng ngừa vi phạm pháp luật; tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ đối với các Viện kiểm sát cấp huyện, thị xã, thành phố; nghiên cứu, phát hiện, tổng hợp những vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra của cơ quan điều tra và trong hoạt động xét xử của Tòa án; tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh phân công.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 06 đồng chí.

Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoà; Phó Trưởng phòng: Đồng chí Đặng Huy Cường

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 604, 607, 603 – Trụ sở Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0333.836131 hoặc 0333.837835 – Số máy lẻ 604

Email: phong3.vksnd@quangninh.gov.vn;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.“>

Tin tức mới nhất