CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định (Phòng 10)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ,

Phòng 10 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh có chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính; vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật được quy định tại Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính. Phòng có các nhiệm vụ sau:

Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật ở trình tự sơ thẩm; giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với các bản án, quyết định của Toà án cùng cấp và Toà án cấp dưới có vi phạm;Báo cáo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm.

Quản lý tình hình hoạt động và chỉ đạo hướng dẫn các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và phá sản. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, định kỳ các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố về thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và phá sản doanh nghiệp. Trả lời các vụ, việc do các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố thỉnh thị, báo cáo;

Giải quyết đơn, thư khiếu nại liên quan đến những vụ việc hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản doanh nghiệp trong quá trình giải quyết và xét xử của Toà án, kịp thời phát hiện vi phạm của các bản án, quyết định để kiến nghị và kháng nghị theo thẩm quyền;

Giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật theo sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của Phòng là 06 đồng chí.

Trưởng Phòng: Đồng chí Vũ Trọng Lĩnh; Phó Trưởng phòng: Đồng chí Đỗ Thị Kiều Nga

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 310,311, 312 – Trụ sở Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0333.837.835- Số máy lẻ 310 (đồng chí Lĩnh)

Email:phong10.vksnd@quangninh.gov.vn;

Tin tức mới nhất