CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Văn Phòng (Tên gọi tắt: Văn phòng- Ký hiệu VP)

1, Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh là đơn vị tham mưu giúp Viện trưởng thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, quản trị, đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc phục vụ hoạt động của ngành Kiểm sát Quảng Ninh; Là Thường trực thi đua ở cả 2 cấp.

2. Về cơ cấu tổ chức

Văn phòng gồm các bộ phận: Văn thư- Lưu trữ; Hành chính- quản trị; Kế toán- Tài vụ và xây dựng cơ bản; Lái xe- Phục vụ.

Văn phòng hiện có 28 đồng chí.

Chánh Văn phòng: Đồng chí Lưu Văn Hưng;  Phó Văn phòng: Đồng chí Hồ Thị Thảo, Đồng chí Trần Thị Minh Hảo

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 206, 207, 204, 301 – Trụ sở Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0333.837.835- Số máy lẻ 206 (đồng chí Hưng)

Email: vanphong.vksnd@quangninh.gov.vn

 

Tin tức mới nhất