CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, và thi hành án hình sự (Phòng 8):

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:

Phòng 8 là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Hoạt động của phòng nhằm bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự đúng luật định; Chế độ tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù được chấp hành nghiêm chỉnh. Tính mạng sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù và các quyền khác của họ không bị tước bỏ, được tôn trọng. Các bản án hình sự có hoặc chưa có hiệu lực pháp luật đều được thi hành ngay theo quy định của pháp luật, các quyết định thi hành án của Toà án được thi hành đúng pháp luật.

Phòng có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Thường kỳ hoặc bất thường kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ, trại tạm giam và trại giam; kiểm tra hồ sơ tài liệu của cơ quan cùng cấp và cấp dưới có trách nhiệm tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù, gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù;

Yêu cầu cơ quan cùng cấp và cấp dưới quản lý nơi tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù, kiểm tra những nơi đó và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát nhân dân; yêu cầu cơ quan cùng cấp, cấp dưới và người có trách nhiệm thông báo tình hình tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù trả lời về quyết định, biện pháp hoặc việc làm vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù;

Tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù; kháng nghị cơ quan cùng cấp và cấp dưới yêu cầu đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ những quy định có vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù, chấm dứt việc làm vi phạm pháp luật và yêu cầu xử lý người vi phạm pháp luật;

Phát hiện, xử lý các trường hợp oan, sai, khởi tố hoặc yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm; quyết định trả tự do cho người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù không có căn cứ, trái pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 7 đồng chí.

Trưởng phòng: Đồng chí Bế Minh Hằng; Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Bá Linh

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 210, 211- Trụ sở Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333.836731- Số máy lẻ 211 (đồng chí Hằng).

Email: phong8.vksnd@quangninh.gov.vn;

Tin tức mới nhất