CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Danh mục: Trao đổi nghiệp vụ

Kinh nghiệm xây dựng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ án hôn nhân gia đình

Điều 27 Luật Tổ chức VKSND năm 2014 đã quy định về nhiệm vụ quyền hạn của VKS khi kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, HNGĐ, KDTM và án hành chính (gọi chung là dân sự, hành chính); trong đó quy định KSV có nhiệm vụ quyền hạn tham gia phát biểu…

VKSND tỉnh Quảng Ninh làm tốt công tác phối hợp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giải quyết các vụ, việc hành chính


VKSND tỉnh Quảng Ninh làm tốt công tác phối hợp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giải quyết các vụ, việc hành chính