CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Phòng THQCT, KSĐT, KSXXST án an ninh ma túy (Phòng 1):

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng 1 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh có chức năng, nhiệm vụ sau:

Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án về an ninh thuộc chương XI, các vụ án về ma túy thuộc chương XVIII và những vụ án do Cơ quan An ninh điều tra khởi tố, điều tra;

Tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh theo dõi, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố về nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án thuộc các tội phạm mà phòng được phân công làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm;

Phát hiện, tổng hợp các vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra, của cơ quan xét xử trong hoạt động xét xử và trong quản lý của cơ quan, tổ chức. Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành kiến nghị khắc phục và phòng ngừa các vi phạm pháp luật;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế hiện có của phòng là 07 đồng chí.

Trưởng phòng: Đồng chí Tạ Thanh Bình ; Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Trung Hoan.

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 503, 504, 507- Trụ sở Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0333.835786- Số máy lẻ 505 (đồng chí Bình).

Email: phong1.vksnd@quangninh.gov.vn

Tin tức mới nhất