CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Phòng THQCT, KSĐT, KSXXST, án trật tự xã hội (Phòng 2):

Phòng 2 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, có chức năng nhiệm vụ sau:

Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra hình sự các tội về trật tự xã hội và xâm phạm sở hữu do Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra;

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự các tội về trật tự xã hội và xâm phạm sở hữu do Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử và các vụ án do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền xét xử;

Kiểm sát việc giải quyết về tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trong các lĩnh vực nêu trên do Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, hoặc do các cơ quan khác tiến hành một số hoạt động điều tra;

Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kiến nghị, kháng nghị bằng văn bản đối với các vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra, cơ quan xét xử và các tổ chức đơn vị liên quan để khắc phục hậu quả và phòng ngừa vi phạm pháp luật. Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ đối với các Viện kiểm sát huyện, thành phố. Nghiên cứu, phát hiện, tổng hợp những vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra của cơ quan điều tra và trong hoạt động xét xử của Tòa án. Tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án trật tự xã hội và xâm phạm sở hữu;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh phân công

2, Cơ cấu tổ chức:

Tổng số biên chế của phòng là 11 đồng chí

Trưởng phòng: Đồng chí Trần Văn Trực ; Các Phó trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Thị Vân, Đồng chí Vũ Tuấn Dũng

3, Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Phòng 404, 407, 403- Trụ sở Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0333.832.0060333.832.006 hoặc 0333.837835.

Email: phong2.vksnd@quangninh.gov.vn

Tin tức mới nhất