CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Triều

1. Giới thiệu chung:

Huyện Đông Triều cách Hà Nội khoảng 90 km, cách Hạ Long 80 km, là cửa ngõ phía tây của tỉnh Quảng Ninh. Phía Bắc giáp huyệnLục Nam,Sơn Động(Bắc Giang), phía Tây giáp thị xãChí Linh(Hải Dương), phía Nam giáp huyệnKinh Môn(Hải Dương), phía đông giáp thành phố Uông Bí. Diện tích: 396,6 km2; Dân số (2006): 154.566 người với 21 đơn vị hành chính.

Đông Triều là vùng đất ghi đậm nhiều dấu ấn lịch sử và văn hoá, có nhiều di tích lịch sử và danh thắng được xếp hạng quốc gia (khu đền và lăng mộ nhà Trần, chùa Quỳnh Lâm, chùa Bắc Mã…); ngoài ra còn có chùa Hồ Thiên, đền thờ An Sinh vương Trần Liễu, thắng cảnh núi Con Mèo… Kinh tế của Đông Triều có mô hình công – lâm – nông nghiệp. Sản lượng lương thực chiếm 1/4 sản lượng lương thực toàn tỉnh. Hiện nay, huyện đang tập trung đưa những giống cây có hiệu quả kinh tế cao về trồng như vải thiều, dâu (nuôi tằm). Công nghiệp khai thác than, nghề gốm nổi tiếng từ lâu đời.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Triều là một trong số 7 Viện kiểm sát cấp huyện được thành lập cùng với Viện kiểm sát khu Hồng Quảng ngày 26/7/1960. Từ khi thành lập đến nay, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Triều, nhiều năm được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc, chi bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Triều là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Đông Triều. Viện kiểm sát nhân dân huyện có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức:

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Triều có 16 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 01 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 9 đồng chí; Kiểm tra viên: 03 đồng chí; Cán bộ, công chức và lao động: 03 đồng chí).

Viện trưởng: Đồng chí Nguyễn Văn Thạnh; Các Phó Viện trưởng: Đồng chí Dương Thị Thúy Đào, Đỗ Văn Dũng.

4. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 033.3870057

Email: vksnd.dt@quangninh.gov.vn

Viện trưởng: tathanhbinh@quangninh.gov.vn

Tin tức mới nhất