CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện kiểm sát nhân dân TP Cẩm Phả

1. Giới thiệu chung:

Cẩm Phả là thành phố công nghiệp nằm ở phía đông thành phố Hạ Long. Phía bắc giáp huyện Ba Chẽ, phía đông giáp huyện Tiên Yên và huyện đảo Vân Đồn, phía nam giáp vịnh Bái Tử Long. Diện tích: 486,45 km2;  Dân số (2012) là 195.800 người với 16 đơn vị hành chính. Từ xa xưa Cẩm Phả đã có tên trong lịch sử đầu tiên của nước ta. Do yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Ninh, ngày 21 tháng 02 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CP, thành lập thành phố Cẩm Phả trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Cẩm Phả có một số di tích và thắng cảnh rất nổi tiếng như đền Cửa Ông, đảo Rều (đảo Khỉ), đảo Thẻ Vàng, Hòn Hai, di tích Vũng Đục, động Hang Hanh…Công nghiệp khai thác than chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế; ngoài ra còn có công nghiệp khai thác nước khoáng, khai thác đá, sản xuất vôi, công nghiệp cảng biển…

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả là một trong số 7 Viện kiểm sát cấp huyện được thành lập cùng với Viện kiểm sát khu Hồng Quảng ngày 26/7/1960. Qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đơn vị luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của ngành, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đơn vị đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Viện kiểm sát tối cao, UBND thành phố, nhiều năm được tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối. Năm 2008, được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. Viện kiểm sát nhân dân thành phố có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức:

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả có 31 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 03 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 11 đồng chí; Kiểm tra viên: 05 đồng chí; Chuyên viên: 07 đồng chí; Cán bộ, công chức và lao động: 05 đồng chí).

 

Viện trưởng: Đồng chí Đinh Quốc Hùng; Các Phó Viện trưởng: Đồng chí Nguyễn Văn Hoài, Đinh Bích Hằng, Khúc Văn Lâm.

4. Thông tin liên hệ:

– Địa chỉ: Tổ 5B, Khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

 

–  Điện thoại: 0333.862297; Fax 033 3719030

– Email: vksnd.cp@quangninh.gov.vn

Đồng chí Viện trưởng: dinhquochung@quangninh.gov.vn

 

Tin tức mới nhất