CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:                   

Phòng 7 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh có chức năng, nhiệm vụ sau:

Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại các phiên toà phúc thẩm hình sự của Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

Tham mưu đề xuất với Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm các bản án, quyết định hình sự của Toà án nhân dân cấp huyện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; Báo cáo VKS cấp cao kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án.

Kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo công tác kiểm sát xét xử hình sự đối với các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố;

Phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, phát hiện thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, kiến nghị khắc phục vi phạm, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân;

Kiến nghị với Toà án nhân dân cùng cấp và cấp dưới khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử, phối hợp với các phòng nghiệp vụ khác thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn áp dụng pháp luật đối với các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 6 đồng chí.

Trưởng phòng: Đồng chí Trần Thị Minh Hiền ; Các Phó Trưởng phòng: Đồng chí Lương Thu Thanh, Đồng chí Bùi Quốc Huy

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 501, 502, 508- Trụ sở Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333.836130- Số máy lẻ 508 (đồng chí Hiền).

Email: phong7.vksnd@quangninh.gov.vn

Tin tức mới nhất