CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Danh mục: Phòng chống dịch Covid 19

Viện trưởng VKSND tỉnh chỉ đạo triển khai một số biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19 đối với hai cấp kiểm sát tỉnh Quảng Ninh


Viện trưởng VKSND tỉnh chỉ đạo triển khai một số biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19 đối với hai cấp kiểm sát tỉnh Quảng Ninh

Khởi tố, áp dụng thủ tục rút gọn, xác định án điểm đối với một bị can về hành vi không đeo khẩu trang, xúc phạm, hành hung cán bộ Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19


Khởi tố, áp dụng thủ tục rút gọn, xác định án điểm đối với một bị can về hành vi không đeo khẩu trang, xúc phạm, hành hung cán bộ Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Yên phối hợp xét xử lưu động, số hóa hồ sơ, truyền hình trực tuyến vụ án “Chống người thi hành công vụ” tại Chốt kiểm soát dịch Covid-19


Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Yên phối hợp xét xử lưu động, số hóa hồ sơ, truyền hình trực tuyến vụ án “Chống người thi hành công vụ” tại Chốt kiểm soát dịch Covid-19

Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19


Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Quảng Ninh: Tiếp tục thêm một vụ án với thời hạn giải quyết chưa từng có, xét xử 04 bị cáo về tội “Chống người thi hành công vụ” tại Tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19


Quảng Ninh: Tiếp tục thêm một vụ án với thời hạn giải quyết chưa từng có, xét xử 04 bị cáo về tội “Chống người thi hành công vụ” tại Tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19