CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Danh mục: Giới thiệu các phòng

PHÒNG THANH TRA

1. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ Phòng Thanh tra là đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, có chức năng tham mưu cho Viện trưởng về công tác thanh tra, kiểm tra trong ngành Kiểm sát Quảng Ninh. Phòng có những nhiệm vụ sau: Tham mưu giúp Viện trưởng Viện…

Phòng tổ chức cán bộ (Phòng 15)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ Phòng 15 là đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, có chức năng tham mưu cho Viện trưởng về công tác tổ chức, cán bộ trong ngành Kiểm sát Quảng Ninh. Phòng có những nhiệm vụ sau: Hàng năm căn cứ Chỉ thị của…

Văn Phòng (Tên gọi tắt: Văn phòng- Ký hiệu VP)

1, Vị trí, chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh là đơn vị tham mưu giúp Viện trưởng thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, quản trị, đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc phục vụ hoạt động của ngành…

Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Tên gọi tắt: Phòng Thống kê – Ký hiệu: TK)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ: Phòng Thống kê là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong xây dựng, triển khai kế hoạch công tác năm, tổ chức triên khai thực hiện công tác tổng hợp, báo…

Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định (Phòng 10)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, Phòng 10 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh có chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính; vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác…

Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11)

1. Vị trí, chức năng,  nhiệm vụ, Phòng 11 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh có chức năng và nhiệm vụ sau Phòng 11 thực hiện chức năng kiểm sát và tuân theo pháp luật của Cơ quan Thi hành án dân dự và các cơ quan, tổ…

Phòng kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Phòng 9)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ Phòng 9 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh có chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thẩm quyền được quy định trong…

Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, và thi hành án hình sự (Phòng 8):

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ: Phòng 8 là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Hoạt…

Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:                    Phòng 7 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh có chức năng, nhiệm vụ sau: Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại các phiên toà phúc thẩm hình sự của Toà án nhân dân…

Phòng THQCT, KSĐT, KSXXST án an ninh ma túy (Phòng 1):

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ Phòng 1 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh có chức năng, nhiệm vụ sau: Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án về an ninh thuộc chương XI, các vụ…