CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Danh mục: Giới thiệu các phòng

Phòng THQCT, KSĐT, KSXXST, án trật tự xã hội (Phòng 2):

Phòng 2 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, có chức năng nhiệm vụ sau: Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra hình sự các tội về trật tự xã hội và xâm phạm sở hữu do Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng…

PHÒNG THQCT, KSĐT, KSXXST ÁN HÌNH SỰ VỀ KINH TẾ- CHỨC VỤ (PHÒNG 3)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ Phòng 3 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, có chức năng nhiệm vụ sau: Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra hình sự các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội phạm về…