CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Danh mục: Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Viện KSND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Ban cán sự Đảng cơ quan Viện KSND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; Quy định số 85-QĐ/TW…

Đảng bộ cơ quan Viện KSND tỉnh Quảng Ninh duy trì lễ chào cờ đầu tuần

Đảng bộ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì thực hiện nghi lễ Chào cờ, hát Quốc ca vào ngày Thứ Hai đầu tuần và nghe đảng viên kể chuyện để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ Tịch Hồ Chí Minh….

Chi bộ 9, Đảng ủy cơ quan VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025


Chi bộ 9, Đảng ủy cơ quan VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đảng ủy cơ quan Viện KSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022


Đảng ủy cơ quan Viện KSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022

Đảng ủy cơ quan Viện KSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị giao ban liên tịch với các tổ chức Đoàn thể.


Đảng ủy cơ quan Viện KSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị giao ban liên tịch với các tổ chức Đoàn thể.