CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Đảng bộ cơ quan Viện KSND tỉnh Quảng Ninh duy trì lễ chào cờ đầu tuần

Đảng bộ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì thực hiện nghi lễ Chào cờ, hát Quốc ca vào ngày Thứ Hai đầu tuần và nghe đảng viên kể chuyện để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Việc làm này thực sự đã phát huy được hiệu quả trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ cơ quan.

Toàn cảnh Đảng bộ cơ quan thực hiện nghi lễ chào cờ

Thực hiện Công văn số 60-CV/BTGĐUK, ngày 01/10/2019, của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối “Về việc thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ Tổ quốc tại các cơ quan”, từ tháng 10/2019 đến nay, Đảng ủy cơ quan đã duy trì thực hiện đổi mới việc sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác được thực hiện trong toàn Đảng bộ và toàn cơ quan đều đặn vào mỗi sáng Thứ 2 hàng tuần (trừ thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid – 19). Sau nghi lễ chào cờ, đảng viên trong chi bộ được phân công trực ban kể câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, cùng với đó trình chiếu các đoạn phim tư liệu, hình ảnh, bài hát… về cuộc đời, sự nghiệp, về tư tưởng, đạo đức của Bác, gắn với ôn lại truyền thống.

Đảng viên Vũ Thị Phương Thảo – Đảng viên Chi bộ 15 phân công trực ban kể câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác

Sau mỗi câu chuyện đều nêu được ý nghĩa, rút ra các bài học kinh nghiệm sâu sắc và liên hệ với thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, của cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao để từ đó cùng thực hiện. Sau đó người chủ trì sẽ chỉ định bất kỳ đảng viên hoặc quần chúng phát biểu, nhận xét, đánh giá việc điều hành Lễ chào cờ và nội dung kể chuyện. Thường trực Đảng ủy nhận xét, rút kinh nghiệm, quán triệt, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác.

Đảng viên phát biểu, nhận xét, đánh giá việc điều hành Lễ chào cờ  nội dung kể chuyện

Việc làm này được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao, đưa hình ảnh vào phóng sự của Đảng ủy Khối và được Đài truyền hình Tỉnh xây dựng 01 phóng sự chuyên đề để tuyên truyền, nhân rộng. Việc triển khai nội dung sinh hoạt như trên đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ và toàn cơ quan, nhất là với cán bộ, đảng viên trẻ, qua đó rèn luyện bản lĩnh chính trị, kỹ năng xây dựng chuyên đề, cách rút ra ý nghĩa và bài học kinh nghiệm, cách liên hệ thực tiễn, kỹ năng trình bày trước đám đông, góp phần vào việc đào tạo cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Mai Thúy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh điều hành, nhận xét, đánh giá việc thực hiện nghi lễ chào cờ và Đảng viên kể chuyện về Hồ Chủ Tịch

Không chỉ đem lại sự hứng khởi trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, việc thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” còn là sự kết hợp khéo léo với việc kiểm điểm cán bộ, đảng viên trong công tác và sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, thông qua các câu chuyện về Bác, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao. Các Chi bộ đã giao cho đảng viên trẻ tự nghiên cứu, xây dựng báo cáo đề dẫn về tư tưởng của Bác liên hệ vào thực tiễn công việc, sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời giao cho từng đảng viên trong chi bộ chuẩn bị trước các ý kiến đóng góp. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vận dụng vào công việc hàng ngày từ chuyên môn đến tác phong sinh hoạt. Đây cũng là một phương thức hữu hiệu để rèn kỹ năng thuyết trình trước Hội nghị cho các đảng viên trẻ, góp phần vào việc đào tạo cán bộ.

Trong thời gian tới, Đảng ủy cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục duy trì, đổi mới và nhân rộng mô hình thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca vào mỗi sáng thứ Hai hàng tuần, gắn với việc kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Khuyến khích việc sưu tầm, tìm hiểu những mẩu chuyện hay, những phóng sự mang nhiều giá trị lịch sử để góp phần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần đấu tranh và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái đạo đức; cần nhân rộng những mô hình, cách làm hay, có hình thức khen thưởng kịp thời cho các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích, có tư duy đổi mới, sáng tạo…để mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là một thành viên tích cực trong công tác xây dựng và thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Vũ Thị Toan – Đảng viên Chi bộ 15, Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Ninh

Tin tức mới nhất