CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Đảng ủy cơ quan Viện KSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022

 

Sáng ngày 29/7/2022, Đảng ủy cơ quan Viện KSND tỉnh Quảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lương Phúc Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh, Bí thư Đảng ủy cơ quan dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mai Thúy, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ cơ quan.

Thay mặt Đảng ủy đồng chí Nguyễn Mai Thúy trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022 của Đảng ủy cơ quan. Theo Báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy cơ quan đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác theo Kế hoạch đã đề ra. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử hình sự không để xảy ra oan, sai ; không có trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đã phát hiện được nhiều vi phạm của các cơ quan tư pháp, kịp thời ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị, được tiếp thu và khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Mai Thúy, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan trình bày Báo cáo

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thanh tra, kiểm tra, ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành có sự chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát trong đảng được duy trì thường xuyên và có hiệu quả, chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp chặt chẽ với các ngành triển khai tốt việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, góp phần quan trọng vào việc giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Việc tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên đảm bảo nghiêm túc, có chất lượng và đúng tiến độ; 08/08 chi bộ trực thuộc đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 thực hiện đảm bảo đúng quy trình, tiến độ theo quy định. 100% cán bộ, công chức có lập trưởng vững vàng, chấp hành nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nội quy, Quy định của cơ quan và địa phương. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Chi hội luật gia, Chi hội phụ nữ được triển khai và thực hiện đạt kết quả tốt, được đánh giá cao.

Đ/c Vũ Thị Thanh Xuân – Bí thư chi bộ 15 tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến tham gia vào phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng quy chế và thực hiện quy chế làm việc; nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, quản lý đảng viên. Làm tốt công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm công tác xây dựng đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành. Cùng với đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực hiện của Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy của Đảng ủy Khối về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ về xây dựng Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đặc biệt, mỗi đảng viên thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên “tự soi”, “tự sửa”, nhất là đối với người đứng đầu thực hiện nghiêm Quy định số 101/QĐ-TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình mới. Đảng bộ cơ quan và các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

     Vũ Thị Toan – Đảng viên – Chi bộ 15, Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh

Tin tức mới nhất