CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Danh mục: GIẢI BÚA LIỀM VÀNG

CHỦ ĐỀ: VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM Ở VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH HIỆN NAY


CHỦ ĐỀ: VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM Ở VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH HIỆN NAY

Cán bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều trong công tác xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.


Cán bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều trong công tác xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Bảo vệ quyền con người qua hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự của Viện kiểm sát nhân dân.


Bảo vệ quyền con người qua hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự của Viện kiểm sát nhân dân.