CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

VKSND tỉnh Quảng Ninh chung tay cùng chính quyền địa phương ủng hộ chương trình xóa đói giảm nghèo và đỡ đầu các cháu học sinh nghèo

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ đói nghèo là một trong ba thứ giặc (giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm). Người nói “Chúng ta dành được tự do, độc lập mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì”. Thấm nhuần tư tưởng đó, trong nhiều năm gần đây, việc ủng hộ chương trình xóa đói giảm nghèo của tỉnh luôn được VKS Quảng Ninh quan tâm, triển khai, coi đây là một yêu cầu cấp bách, một nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển nhanh, bền vững đất nước. Ngày 07/8/2023, VKS tỉnh Quảng Ninh đã phát động lễ ủng hộ chương trình xóa đói giảm nghèo và đỡ đầu các cháu học sinh nghèo năm 2023. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức của VKS tỉnh đã thống nhất ủng hộ 01 ngày lương để chung tay cùng các cấp chính quyền hỗ trợ những trường hợp khó khăn tại các huyện trên địa bàn tỉnh.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Lương Phúc Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh; các đồng chí Phó Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ, công chức thuộc VKS tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan phát động lễ ủng hộ chương trình xóa đói giảm nghèo và đỡ đầu các cháu học sinh nghèo năm 2023

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan nhấn mạnh đây là việc làm thường niên của VKSND tỉnh Quảng Ninh nhằm giáo dục truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái cho cán bộ trẻ, nâng cao trách nhiệm với cộng đồng. “Chung tay vì người nghèo – để không ai bị bỏ lại phía sau” không chỉ là khẩu hiệu mà là những hành động cụ thể, thiết thực. Mỗi cán bộ, Kiểm sát viên hãy là một người có cái nhìn thấu đáo và một trái tim nhân hậu để hướng đến những mảnh đời bất hạnh.

Sau khi nghe đồng chí Thắng phát biểu, tập thể Lãnh đạo Viện và cán bộ, công chức VKS tỉnh đã lần lượt quyên góp ủng hộ chương trình. Kết quả, chỉ trong 01 buổi sáng, số tiền mà tập thể cán bộ, công chức VKS tỉnh quyên góp được là 41.980.000đ (Bốn mươi mốt triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng).

Với tinh thần tương thân, tương ái, tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát Quảng Ninh đã góp phần chung tay cùng các địa phương trong tỉnh xoá nhà tạm, dột nát, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn cải thiện chất lượng cuộc sống, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn của tỉnh, góp phần đưa 98/98 xã, 9/13 địa phương cấp huyện hoàn thành Chương trình nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2015-2020. Giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống 0,41% (cả nước 4%) theo tiêu chí giai đoạn 2021-2025, giảm 16,94% so với năm 2010. Đây là một hoạt động đẹp, góp phần đưa hình ảnh của ngành Kiểm sát đến gần hơn với nhân dân, để mỗi Kiểm sát viên không chỉ “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn” trong công việc mà còn là những người có trách nhiệm, có lương tâm với cộng đồng.

Tin tức mới nhất