CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện KSND thị xã Đông Triều tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024

Chiều ngày 24/01/2024, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2024 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023, đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Thạnh – Viện trưởng VKSND thị xã Đông Triều; đ/c Đỗ Văn Dũng – Chủ tịch Công đoàn, Phó Viện trưởng VKSND thị xã Đông Triều; đ/c Dương Thị Thúy Đào – Phó Viện trưởng VKSND thị xã Đông Triều và các đ/c trong BCH Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.

Hội nghị được nghe Đ/c Nguyễn Văn Thạnh – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng trình bày báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Chương trình kế hoạch công tác năm 2023.

 

Đ/c Nguyễn Văn Thạnh – Viện trưởng phát biểu tại hội nghị

Tiếp theo chương trình hội nghị, đ/c Đỗ Văn Dũng – Chủ tịch Công đoàn, Phó Viện trưởng báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát và kết quả hoạt động công đoàn năm 2023. Theo đó, Công đoàn VKSND thị xã Đông Triều luôn đảm bảo chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công chức và người lao động trong đơn vị, chú trọng phối hợp với cơ quan tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa động viên đoàn viên công đoàn và tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn tham gia đầy đủ các phong trào, hoạt động xã hội. Những kết quả đã đạt được là tiền đề quan trọng để tập thể lãnh đạo cơ quan, Ban chấp hành Công đoàn toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị tiếp tục phát huy năng lực, sở trường hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên.

Đ/c Đỗ Văn Dũng – Chủ tịch Công đoàn báo cáo hoạt động năm 2023

Sau phần báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn, là phần tham luận của các đoàn viên Công đoàn về các nội dung: “Các biện pháp phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Công đoàn và “Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ công chức người lao động”.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều đóng góp tích cực, sôi nổi của cán bộ, công chức và người lao động cùng thảo luận, bàn bạc và đưa ra biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2024 cũng như các giải pháp cải tiến, nâng cao điều kiện làm việc và đời sống của cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị. Các ý kiến thắc mắc, kiến nghị của các Công đoàn viên cũng được Lãnh đạo Viện và Ban chấp hành Công đoàn tiếp thu đầy đủ và giải đáp chi tiết.

          

Đ/c Nguyễn Văn Thạnh trao tặng phần thưởng cho công chức, người lao động đã có thành tích xuất sắc trong công tác

Đ/c Đỗ Văn Dũng – Chủ tịch công đoàn trao tặng phần thưởng cho đoàn viên công đoàn có thành tích tích cực trong công tác năm 2023

Phát biểu tại hội nghị đ/c Nguyễn Văn Thạnh – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND thị xã Đông Triều đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của mỗi cán bộ, công chức, người lao động đồng thời luôn tạo điều kiện tốt nhất để các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị hoạt động đạt hiệu quả; các chế độ chính sách, quyền lợi của cán bộ, công chức, người lao động được đảm bảo đầy đủ; công tác tài chính được công khai, minh bạch và được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, trong đó ưu tiên cho công tác chuyên môn nghiệp vụ và các phong trào hoạt động của các tổ chức, đoàn thể./.

Bùi Khoa Bằng – VKSND thị xã Đông Triều

Tin tức mới nhất