CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện KSND huyện Hải Hà phối hợp với Ban pháp chế HĐND huyện trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hà

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, từ ngày 10/7/2023 đến 13/7/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà phối hợp với Ban pháp chế HĐND huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hà (thời điểm từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/6/2023).

Sau khi đồng chí Bùi Quang Trung – Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn kiểm sát công bố Quyết định, kế hoạch kiểm sát và nghe đồng chí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà báo cáo, Đoàn Kiểm sát đã tiến hành làm việc theo kế hoạch.

Quang cảnh buổi làm việc

Qua trực tiếp kiểm tra sổ sách, hồ sơ, tài liệu, Đoàn nhận thấy: Về cơ bản, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã làm tốt công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết khiếu nại, tố cáo; mở đầy đủ các loại sổ theo dõi đúng theo mẫu quy định; việc tiếp nhận, phân loại, lập hồ sơ  thụ lý được thực hiện đúng theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017, Thông tư liên tịch số 28/2020/TT-BCA ngày 26/3/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại vi phạm và hướng dẫn nghiệp vụ về những nội dung này. Lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát và chỉ đạo các cán bộ nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc các quy định của BLTTHS và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, việc tiếp nhận thụ lý giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật. Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà ban hành kết luận, kiến nghị đối với những tồn tại vi phạm đã được nêu ra.

Hữu Quảng – VKSND huyện Hải Hà

Tin tức mới nhất