CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp với Thanh tra thành phố Móng Cái

Căn cứ yêu cầu công tác, đồng thời được sự nhất trí của Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh, ngày 05/10/2023, Viện KSND TP Móng Cái đã tổ chức hội nghị ký Quy chế phối hợp công tác năm 2023 với Thanh tra thành phố Móng Cái. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Đình Vang – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ninh; Đ/c Hồ Quang Huy – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP; các đồng chí trong Thường trưc HĐND, thường trưc UBND cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Công an, Toà án, Văn phòng thành uỷ, Ban Tuyên giáo và Trung tâm truyền thông – văn hoá đến dự và đưa tin.

Đ/c Đặng Đình Vang – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Quảng Ninh  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại hội nghị, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái và Thanh tra thành phố đã thông qua Quy chế phối hợp công tác, trong đó quy định rõ các nội dung phối hợp và các biện pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Cụ thể: Việc phối hợp trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư; Phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Phối hợp trong trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đồng thời, định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc khi có yêu cầu, Thanh tra Thành phố và Viện kiểm sát nhân dân thành phố tổng hợp, trao đổi cho nhau thông tin, dữ liệu về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tình hình, kết quả công tác tiếp công dân để xem xét, tổng hợp và xử lý theo thẩm quyền.

Đ/c Hồ Quang Huy – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP phát biểu chỉ đạo

Cũng tại hội nghị, các đơn vị đã tham gia ý kiến đóng góp để hoàn thiện quy chế, nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của từng đơn vị, tăng cường công tác phòng ngừa, có biện pháp đấu tranh kịp thời với những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đảm bảo pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh và thống nhất.

Viện trưởng Viện KSND và Chánh Thanh tra TP Móng Cái  ký Quy chế phối hợp năm 2023

Việc ký kết quy chế phối hợp đánh dấu sự phát triển mới giữa hai cơ quan nhằm định hướng, phối hợp lâu dài, bền vững, có hệ thống và hiệu quả; trao đổi, cung cấp kịp thời thông tin dữ liệu có liên quan, tôn trọng và tạo điều kiện hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau khi có hiệu lực, Quy chế sẽ được quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức của hai cơ quan để triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm, Viện kiểm phối hợp với Thanh tra tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện quy chế.

                                                   Khánh Ly – VKSND thành phố Móng Cái

Tin tức mới nhất