CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Hà trực tiếp kiểm sát công tac thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, từ ngày 20/6/2023 đến 23/6/2023, VKSND huyện Đầm Hà phối hợp cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện Đầm Hà trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại 07 Uỷ ban nhân dân xã, 01 thị trấn trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn

công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND xã Đầm Hà

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng- Phó Viện trưởng VKSND huyện Đầm Hà chủ trì cuộc kiểm sát. Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Phạm Văn Khải – Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc huyện và đồng chí Lê Văn Huấn – Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện cùng các Kiểm sát viên của đơn vị.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, từ ngày 20/6/2023 đến 23/6/2023, VKSND huyện Đầm Hà phối hợp cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện Đầm Hà trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại 07 Uỷ ban nhân dân xã, 01 thị trấn trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Tân

báo cáo tình hình chấp hành thi hành án hình sự tại cộng đồng xã Quảng Tân

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng- Phó Viện trưởng VKSND huyện Đầm Hà chủ trì cuộc kiểm sát. Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Phạm Văn Khải – Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc huyện và đồng chí Lê Văn Huấn – Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện cùng các Kiểm sát viên của đơn vị.

Qua công tác kiểm sát, đoàn kiểm sát nhận thấy: Nhìn chung, UBND xã, thị trấn đã cơ bản thực hiện tốt công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ theo đúng quy định của Luật thi hành án hình sự. Các đơn vị đã mở sổ theo dõi người chấp hành án treo, án cải tạo không giam giữ, vào sổ đầy đủ theo đúng luật định; tiếp nhận hồ sơ thi hành án từ Cơ quan THAHS Công an huyện Đầm Hà theo đúng trình tự, thủ tục. Sau khi tiếp nhận hồ sơ thi hành án từ Cơ quan THAHS Công an huyện Đầm Hà, UBND xã, thị trấn đã ra Quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục; hàng tháng người chấp hành án nộp bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật cho người trực tiếp giám sát, giáo dục nhận xét lưu vào hồ sơ theo dõi, đồng thời UBND xã nhận xét về quá trình chấp hành án của người được hưởng án treo, lưu hồ sơ giám sát giáo dục theo quy định của Luật THAHS năm 2019 và Thông tư 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng. UBND xã, thị trấn đã tạo điều kiện cho người chấp hành án thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, đảm bảo không tái phạm, vi phạm pháp luật trong thời gian chấp hành án; các đơn vị thường xuyên quan tâm, phối hợp với gia đình người chấp hành án, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người chấp hành án để có hướng giám sát, giáo dục hiệu quả.

Tuy nhiên, qua kiểm sát trực tiếp còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số sổ sách theo dõi các trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện còn cập nhật không đầy đủ, một số hồ sơ không có biên bản bàn giao hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng giữa UBND xã và Công an xã, không thông báo đề nghị phối hợp với gia đình, trường học về việc quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng…

Qua những thiếu sót nêu trên, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn cho các đơn vị UBND và Công an (đơn vị tham mưu) cấp xã cần theo dõi, giám sát, giáo dục người chấp hành án trên hồ sơ, sổ sách tốt hơn, nắm bắt các quy định của pháp luật về giám sát, giáo dục đối với người chấp hành án sâu sát hơn nhằm nâng cao công tác quản lý. Trước những yêu cầu của đoàn kiểm sát, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn đã nghiêm túc tiếp thu và có những biện pháp để thực hiện hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại địa bàn xã trong thời gian tiếp theo.

Nguyễn Khánh – VKSND huyện Đầm Hà

Tin tức mới nhất