CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Tag Archives: Thanh Tra

Đảng ủy cơ quan VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị giao ban 9 tháng với Thủ trưởng cơ quan và Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, khóa XV, nhiệm kỳ 2020 -2025, ngày 07/9/2023, Đảng ủy cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị giao ban với Thủ trưởng cơ quan và đại diện các tổ…

Đảng uỷ VKSND tỉnh cùng các chi bộ trực thuộc dự Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Thực hiện Quyết định số 601-QĐ/ĐUK ngày 14/6/2023, của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về “Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc; chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành…

Đảng ủy cơ quan VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị giao ban liên tịch với Ban Cán sự Đảng, Thủ trưởng cơ quan và Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, khóa XV, nhiệm kỳ 2020 -2025 về việc định kỳ (03 tháng, 06 tháng, 1 năm), Đảng ủy cơ quan làm việc với các tổ chức đoàn thể cơ quan để nắm tình hình hoạt động…

Viện KSND tỉnh Quảng Ninh tiến hành Kiểm tra toàn diện công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2023 tại Viện KSND thị xã Đông Triều và Viện KSND huyện Vân Đồn

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 và Chương trình kiểm tra toàn diện công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2023 của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đối với Viện KSND cấp huyện. Trong 02 ngày 12-13/6/2023, Đoàn Kiểm tra của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Đặng Đình Vang…