CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện KSND tỉnh Quảng Ninh tiến hành Kiểm tra toàn diện công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2023 tại Viện KSND thị xã Đông Triều và Viện KSND huyện Vân Đồn

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 và Chương trình kiểm tra toàn diện công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2023 của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đối với Viện KSND cấp huyện. Trong 02 ngày 12-13/6/2023, Đoàn Kiểm tra của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Đặng Đình Vang – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí Trưởng, Phó Phòng nghiệp vụ Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2023 tại 02 đơn vị là Viện KSND thị xã Đông Triều và VKSND huyện Vân Đồn.

Đ/c Đặng Đình Vang – Phó Viện trưởng chỉ đạo Kiểm tra  tại VKSND huyện Vân Đồn, ngày 12/6/2023

Tại buổi làm việc, Đồng chí Đặng Đình Vang – Trưởng Đoàn thông qua Quyết định thành lập đoàn Kiểm tra, kế hoạch làm việc, đồng thời phân công nhiệm vụ kiểm tra cụ thể cho từng thành viên trong đoàn.

Đại diện các đơn vị được kiểm tra, đồng chí Đỗ Thị Dung – Viện trưởng VKSND huyện Vân Đồn và đồng chí Nguyễn Văn Thạnh – Viện trưởng VKSND thị xã Đông Triều đã báo cáo kết quả công tác theo đề cương kiểm tra; trong đó nêu rõ kết quả các khâu công tác mà đơn vị đã thực hiện được theo hệ thống chỉ tiêu của ngành, những hạn chế, thiếu sót của đơn vị cũng như những nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Đồng thời, báo cáo một số đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giúp đơn vị đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đ/c Đặng Đình Vang – Phó Viện trưởng chỉ đạo Kiểm tra  tại VKSND thị xã Đông Triều, ngày 13/6/2023

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, Đoàn Kiểm tra đã hoàn thành nội dung kiểm tra theo đúng kế hoạch đã đề ra. Kết thúc buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn Kiểm tra đã nhận xét, đánh giá kết quả công tác và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, thiếu sót của từng đơn vị trong quá trình kiểm tra.

Đồng chí Đỗ Thị Dung- Viện trưởng VKSND huyện Vân Đồn tiếp thu các ý kiến

Trên cơ sở đó, đồng chí Đặng Đình Vang – Trưởng đoàn đã kết luận, ghi nhận những kết quả công tác mà 2 đơn vị đã đạt được. Với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động của 2 đơn vị đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch công tác 06 tháng đầu năm 2023, không để xảy ra trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm; nhiều lĩnh vực công tác kiểm sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả; một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch công tác năm đã đề ra. Việc chấp hành các quy định về thông tin, báo cáo, quản lý công tác có nhiều tiến bộ, nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất. Ngoài ra, cả hai đơn vị đều làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tại địa phương, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Đồng chí Trưởng đoàn cũng yêu cầu các đơn vị được kiểm tra cần nghiêm túc khắc phục ngay một số vấn đề tồn tại, thiếu sót đã được các thành viên trong Đoàn nêu rõ; đồng thời tiếp tục bám sát tiến độ điều tra, kiểm sát việc giải quyết các vụ án đảm bảo kịp thời khách quan toàn diện, không để xảy ra trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án báo cáo cấp ủy các vụ án thuộc diện phải báo cáo theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Chỉ thị 26-CT/TW của Bộ Chính trị để chỉ đạo; đẩy nhanh khởi tố, điều tra, truy tố và kịp thời đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng, kéo dài, án trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần, án hủy để điều tra lại. Thực hiện việc ghi chép Sổ tích lũy kinh nghiệm đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Thạnh – Viện trưởng VKSND thị xã Đông Triều  tiếp thu các ý kiến

Các đồng chí Viện trưởng, đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến nhận xét, đóng góp của Đoàn Kiểm tra, nhất là kết luận chỉ đạo của đồng chí Trưởng Đoàn; sẽ quán triệt từng nội dung đến toàn đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu công tác và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023 phấn đấu đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong những năm qua công tác kiểm tra, thanh tra được VKSND tỉnh Quảng Ninh xác định là một trong những biện pháp quan trọng của công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Thông qua kết quả kiểm tra, thanh tra để chủ động phòng ngừa; chú trọng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, xác định những khâu, lĩnh vực công tác của đơn vị còn hạn chế để tiến hành kiểm tra tìm ra nguyên nhân để đề ra biện pháp giải quyết, thông qua đó kết quả chất lượng công tác kiểm sát, ý thức của cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Quảng Ninh ngày càng được nâng lên, góp phần vào những thành tích vẻ vang đã đạt được./.

Phạm Thị Anh – Thanh tra, Khiếu tố, VKSND tỉnh.

 

Tin tức mới nhất