CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Tag Archives: p3

Phòng 3 Viện KSND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại cục Hải Quản tỉnh

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, ngày 29/5/2023, Phòng 3- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Đoàn kiểm sát trực…