CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Tag Archives: p3

Viện KSND tỉnh Quảng Ninh (Phòng 3) tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Ngày 16/3/2024, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (Phòng 3) và Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát và Cục Hải quan tỉnh trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố…

Phòng 3 Viện KSND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại cục Hải Quản tỉnh

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, ngày 29/5/2023, Phòng 3- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Đoàn kiểm sát trực…