CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Phòng 3 Viện KSND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại cục Hải Quản tỉnh

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, ngày 29/5/2023, Phòng 3- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Đặng Huy Cường – Phó Trưởng phòng 3 làm trưởng đoàn cùng các thành viên là Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp Phòng 3, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Về phía Cục Hải quan tỉnh có đồng chí Nguyễn Cảnh Thắng – Trưởng phòng chống buôn lậu và xử lý vi phạm; đồng chí Đỗ Hải Sơn – Phó đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan số 1; đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan số 02 cùng các cán bộ khác của Cục Hải quan tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Huy Cường – Phó Trưởng Phòng 3 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã công bố Quyết định số 01 và Kế hoạch số 01 ngày 18/5/2023, về việc “Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cục hải quan tỉnh Quảng ninh”, thời điểm kiểm sát từ 15/4/2022 đến 1/5/2023.

Cục Hải quan tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm tra, đối chiếu sổ sách, hồ sơ, tài liệu; kiểm tra việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát tỉnh và Cục Hải quan tỉnh. Sau khi kết thúc cuộc kiểm sát, Phòng 3 đã tiến hành đánh giá, kết luận sơ bộ, sau đó sẽ tổng hợp, xây dựng văn bản kết luận và tổ chức công bố Kết luận chính thức.

                                                                                    Đào Thế Phong – Phòng 3 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Tin tức mới nhất