CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển ( vòng 2) của Hội đồng thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ( Cụm thi thứ nhất)

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển ( vòng 2) của Hội đồng thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ( Cụm thi thứ nhất)

Cụm thứ nhất_QĐ phê duyệt kết quả thi tuyển công chức vòng 2

(Phụ lục 01)Lý lịch tự khai

Tin tức mới nhất