CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Phòng 1, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác,tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh (PA05)

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Từ ngày 07 đến ngày 19/9/2022, tại trụ sở Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh (PA05). Phòng 1- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã công bố quyết định và tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh (PA05).

Đoàn Kiểm sát do đồng chí Tạ Thanh Bình – Trưởng Phòng 1 là Trưởng đoàn, cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Trung Hoan- Phó trưởng đoàn và các đồng chí Đinh Xuân Bình, Hoàng Thị Kim Oanh- Kiểm sát viên Trung cấp thuộc Phòng 1.

Tại buổi trực tiếp kiểm sát, sau khi công bố Quyết định, kế hoạch kiểm sát, Đoàn Kiểm sát đã nghe Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh (PA05) báo cáo.

Theo Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Đoàn đã tiến hành kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh (PA05) thời điểm từ ngày 01/12/2021 đến ngày 28/8/2022, nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra hệ thống sổ theo dõi, thụ lý… nhằm đánh giá việc tiếp nhận, thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và kết quả quá trình giải quyết, thời hạn điều tra xác minh nguồn tin cũng như việc thông báo đến các cơ quan, tổ chức và trả lời công dân đã gửi đơn thư tố giác tội phạm theo quy định của pháp luật.

Qua quá trình kiểm sát, Đoàn Kiểm sát đã ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an tỉnh Quảng Ninh; đồng thời kiến nghị Phòng về việc thực hiện cập nhật hệ thống sổ thụ lý, phân công, theo dõi kết quả giải quyết nguồi tin về tội phạm và việc sao lưu hồ sơ tin báo, tố giác để quản lý theo dõi của Phòng theo đúng Điều 11, Thông tư số 28 ngày 26/3/2020, của Bộ Công an, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Đinh Xuân Bình

Phòng 1 VKSND tỉnhQuảngNinh

Tin tức mới nhất