CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

KIỂM SÁT VIÊN


KIỂM SÁT VIÊN

Nhân danh là Kiểm sát viên

Một sao hai gạch áo màu thiên thanh

Duy trì công tố ngày mai

Bảo vệ pháp luật, bảo vệ người dân

Không ngại đêm tối mưa giông

Nơi đâu có án có mặt chúng tôi

Công minh, chính trực, khách quan

Thận trọng, khiêm tốn suốt đời khắc ghi

Kỷ cương trách nhiệm rất cần

Trật tự công vụ bản thân duy trì

Kiểm sát viên vẹn câu thề

Trung thànhTổ quốc đam mê việc ngành

Tội phạm kiên quyết đấu tranh

Không chút khoan nhượng để tăng phạt trừng

Cán cân công, tội rõ ràng

Màu cờ sắc áo làm gương rọi mình!

                                                         Hải Hà, ngày 30 tháng 9 năm 2019

                                                                         Phạm Xuân Trà

Tin tức mới nhất