CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Chi bộ 15, trực thuộc Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý IV/2020


Chi bộ 15, trực thuộc Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý IV/2020

Thực hiện Công văn số 58-CV/ĐUK ngày 22/9/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, về việc “Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 – 30/9/2020)”. Sáng ngày 13/10/2020 Chi bộ 15, trực thuộc Đảng bộ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiến hành sinh hoạt chuyên đề Quý IV/2020, với chủ đề “Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với sự nghiệp giải phóng phụ nữ”. Đồng chí Vũ Thị Thanh Xuân – Bí thư Chi bộ, chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề; cùng tham dự có toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

 

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Vũ Thị Toan- đảng viên được Chi bộ phân công xây dựng Chuyên đề đã trình bày nội dung tìm hiểu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp nữ chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai – tấm gương hy sinh vì nước, vì dân, vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, theo đó: Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai là một nữ chiến sỹ Cộng sản tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, Uỷ viên Xứ uỷ Nam Kỳ, Bí thư Thành uỷ Sài Gòn – Chợ Lớn. Đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Một trong những đóng góp của đồng chí là thúc đẩy sự nghiệp giải phóng phụ nữ mau tới thành công, thông qua việc vận động phụ nữ tham gia và trực tiếp lãnh đạo, đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân nói chung, phụ nữ Việt Nam nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai – một trong những cán bộ kiên cường lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân tham gia cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ, tháng 11/1940. Ảnh: T.L

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Vũ Thị Toan- đảng viên được Chi bộ phân công xây dựng Chuyên đề đã trình bày nội dung tìm hiểu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp nữ chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai – tấm gương hy sinh vì nước, vì dân, vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, theo đó: Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai là một nữ chiến sỹ Cộng sản tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, Uỷ viên Xứ uỷ Nam Kỳ, Bí thư Thành uỷ Sài Gòn – Chợ Lớn. Đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Một trong những đóng góp của đồng chí là thúc đẩy sự nghiệp giải phóng phụ nữ mau tới thành công, thông qua việc vận động phụ nữ tham gia và trực tiếp lãnh đạo, đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân nói chung, phụ nữ Việt Nam nói riêng.

Cũng trong nội dung chuyên đề, đồng chí Toan đã nêu được những bài học rút ra từ cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; đồng thời liên hệ tới phụ nữ VKSND tỉnh Quảng Ninh nói chung, phụ nữ Chi bộ 15 trong việc học tập, phấn đấu và rèn luyện theo tấm gương hy sinh cao cả của đồng chí Minh Khai.

Nội dung chuyên đề đã được các đồng chí đảng viên tham luận sôi nổi, qua đó làm rõ: Cuộc đời đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tuy ngắn ngủi (31 tuổi) nhưng đã thể hiện tấm gương kiên trung của người phụ nữ Việt Nam. Đồng chí đã vượt qua mọi khó khăn, gian nguy thử thách để đi theo và kiên định lý tưởng cao cả vì nước, vì dân, vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Hoạt động và cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, sự nghiệp giải phóng phụ nữ đã thể hiện rõ tấm gương đạo đức cao cả theo người thầy vĩ đại Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, thực hiện triệt để phương châm đạo đức chí công vô tư, đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết, trước hết, hy sinh lợi ích cá nhân, hy sinh tình riêng, tình mẫu tử vì sự nghiệp lớn lao của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã đi xa gần 80 năm nhưng cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của một nữ chiến sĩ cộng sản giàu lòng yêu nước, kiên cường, bất khuất, dạt dào tình cảm cùng với những quan điểm về giải phóng phụ nữ vẫn còn giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là bài học cho mỗi cán bộ nữ ngày nay.

Trong giai đoạn hiện nay, khi tình hình thế giới và trong nước đã có nhiều thay đổi, vai trò, vị thế của phụ nữ đã ngày càng được nâng lên. Phụ nữ không chỉ thoát khỏi ách áp bức bóc lột của phong kiến, thực dân mà còn vươn lên làm chủ cuộc sống của chính mình. Phụ nữ ngày càng bình đẳng với nam giới từ trong luật pháp tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Trên lĩnh vực chính trị, tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ sau tăng so với nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, trong điều kiện mới, việc nâng cao hơn nữa vai trò của phụ nữ, thực hiện giải phóng triệt để phụ nữ vẫn là vấn đề được đặt ra.

Đối với Ngành Kiểm sát Quảng Ninh, tỷ lệ cán bộ nữ chiếm trên 40% tổng số cán bộ công chức, được phân công đảm nhiệm tất cả các khâu công tác từ chuyên môn nghiệp vụ đến công tác phục vụ, bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Ngành. Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo mọi điều kiện để đội ngũ cán bộ công chức nữ phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác xã hội và thiên chức làm vợ, làm mẹ trong mỗi gia đình. Cán bộ nữ Ngành Kiểm sát Quảng Ninh nói chung, nữ cán bộ công chức của Chi bộ 15 nói riêng cũng đã nhận thức rõ về vai trò, vị trí của phụ nữ trong giai đoạn hiện nay, từ đó nỗ lực vượt mọi khó khăn, phấn đấu, rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cơ quan giao và làm tốt vai trò người vợ, người vợ, người mẹ. Tuy nhiên, cũng có chị em, có lúc có việc chưa thực sự nỗ lực, cố gắng, tích cực vươn lên trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Việc tham gia công tác xã hội, phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao chưa sôi nổi, còn hạn chế. 

       Kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Vũ Thị Thanh Xuân, đánh giá cao sự chuẩn bị của đồng chí đảng viên được phân công xây dựng chuyên đề và các ý kiến thảo luận của đảng viên trong Chi bộ. Đề nghị các đảng viên trong Chi bộ 15 đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là công tác trọng tâm đột phá trong năm 2020. Tiếp tục tăng cường “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể hóa thành các tiêu chí, chuẩn mực và cam kết thực hiện. Đối với các cán bộ nữ cần phải cố gắng nhiều hơn trong công tác, tích cực rèn luyện để “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, phát huy được vai trò người phụ nữ trong thời kì mới./.

 

                                       Vũ Thị Toan – Đảng viên Chi bộ 15

 

Tin tức mới nhất