CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19


Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 11/4/2020, Đồng chí Lương Phức Sơn – Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ninh quyết định khen thưởng đột xuất cho 03 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong đó đặc biệt là khen thưởng Viện KSND huyện Tiên Yên vì đã nhanh chóng khởi tố, điều tra, truy tố và đưa ra xét xử theo thủ tục rút gọn vụ án Đào Xuân Anh “Chống người thi hành công vụ”; vụ án từ khi phát hiện khởi tố đến khi xét xử sơ thẩm chỉ trong thời hạn 6 ngày, và là vụ án đầu tiên trong cả nước xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao. Đồng thời thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh, Thường trực Huyện ủy Tiên Yên, VKSND huyện Tiên Yên đã phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án cùng cấp, UBND huyện thực hiện việc số hóa hồ sơ, truyền hình trực tuyến đến 13 điểm cầu các xã, truyền thanh qua hệ thống loa đến toàn bộ các thôn bản trên địa bàn, phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh.

Nhằm kịp thời biểu dương, tôn vinh, nêu gương các điển hình, người tốt, việc tốt, cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch bệnh để nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong phòng trào thi đua của toàn Ngành kiểm sát tỉnh Quảng Ninh và trong xã hội. Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định khen thưởng, tặng giấy khen cho các tập thể là: Viện KSND huyện Tiên Yên, Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh, Viện KSND thành phố Móng Cái và 08 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Việc khen thưởng đột xuất đã tạo động lực, quyết tâm và khí thế hăng say cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Viện kiêm sát hai cấp tỉnh Quảng Ninh thi đua lập thành tích trong giai đoạn quan trọng của công tác phòng, chống dịch./.

                                                                Văn phòng tổng hợp VKS tỉnh

 

Tin tức mới nhất