CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách, quyết liệt để phòng, chống dịch bệnh COVID-19


Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách, quyết liệt để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 05/4/2020, trước tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản số 296/VKS chỉ đạo, yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng thuộc Viện kiểm sát tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm, cấp bách sau:

  1. Tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, người lao động thuộc trách nhiệm quản lý thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng các qui định nêu trên, nhất là các hướng dẫn, qui định mới: Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020, của Văn phòng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/4/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao; Kết luận số 666-KL/TU ngày 01/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 2129/UBND-D2 ngày 03/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

2. Chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân cùng cấp để xử lý nhanh chóng những hành vi phạm tội liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, như áp dụng ngay thủ tục rút gọn đối với các vụ án có đủ điều kiện áp dụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; đối với những vụ án không áp dụng thủ tục rút gọn thì phải khẩn trương tiến hành các hoạt động tố tụng để xử lý tội phạm trong thời hạn ngắn nhất. Khi phát sinh vụ việc trên, Viện trưởng các Viện kiểm sát cấp huyện phải chủ động báo cáo ngay bằng điện thoại với Viện trưởng tỉnh, đồng thời báo cáo về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (qua Phòng 2) để báo cáo theo qui định chung.

3. Tăng cường kiểm sát chặt chẽ việc tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, bảo đảm việc giam, giữ tuân thủ đúng quy định về cách ly đối với người bị lây nhiễm hoặc nghi bị lây nhiễm; giảm tối đa việc thăm gặp người bị giam, giữ…để phòng, chống dịch bệnh. Tuyệt đối không để trường hợp nào giam, giữ quá hạn hoặc không có lệnh hợp pháp.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng mà xét thấy cần thiết (không thể dùng phương thức kiểm sát khác thay thế) thì vẫn phải tiến hành kiểm sát đột xuất theo qui định.

Hạn chế thấp nhất việc kiểm sát hàng ngày nhà tạm giữ, trại tạm giam, hàng quí đối trại tạm giam. Có thể thay đổi phương thức kiểm sát hàng ngày chủ yếu kiểm tra hồ sơ, cần thiết thì kiểm tra sắc xuất buồng giam, giữ. Việc kiểm tra thân thể người bị giam, giữ chỉ thực hiện khi phát hiện có dấu hiệu và thấy thật cần thiết.  Việc kiểm tra thực hiện chế độ chống dịch trên cơ sở những qui định chung của Nhà nước và của ngành Công an.

Việc nghiên cứu hồ sơ xét giảm án, tha tù trước thời hạn đợt 30.4 và 1.5. Giao đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh trao đổi ngay với Giám thị Trại giam Quảng Ninh, Thủ trưởng Cơ quan THA hình sự Công an tỉnh, để thống nhất nhất chỉ đạo thực hiện.

4. Trưởng Phòng thuộc Viện kiểm sát tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động nghiên cứu, xây dựng qui định tạm thời về việc sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà của cán bộ, Kiểm sát viên theo hướng phân công nhiệm vụ cụ thể, thời hạn, tiến độ, kết quả hoàn thành, gắn với công tác kiểm tra, đánh giá, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị.

Trong thời gian cách ly làm việc để chống dịch, Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong ngành, nêu cao tinh thần trách nhiệm xác định “làm việc tại nhà chứ không phải nghỉ việc”. Các cá nhân, đơn vị nào để đình trệ công việc, ảnh hưởng tiến độ, kế hoạch chung thì Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân được giao công việc phải chịu trách nhiệm trước đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh.

5. Trong thời gian từ nay đến hết ngày 15/4/2020, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Quảng Ninh không được đi ra khỏi địa phận tỉnh Quảng Ninh (nhất là trong thời gian làm việc tại nhà), trường hợp vì nhiệm vụ công vụ, công việc cần thiết khác thì phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh. Cá nhân muốn di chuyển ra ngoài tỉnh phải có đơn trình bày lý do thật cần thiết và được Thủ trưởng đơn vị xác nhận (đối với cấp huyện), ở cấp tỉnh là Lãnh đạo Khối để báo cáo xin ý kiến đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh quyết định.

          Hạn chế tối đa việc cán bộ, công chức, người lao động đi từ địa phận cấp huyện này sang địa phận cấp huyện khác, trừ trường hợp đi làm, đi trực nghiệp vụ tại cơ quan. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải quản lý, giám sát, đảm bảo cán bộ, công chức, người lao động thuộc trách nhiệm quản lý thực hiện nghiêm quy định này. 

        Đồng thời cần lưu ý cán bộ, công chức, người lao động trong việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch nói chung của Nhà nước và người của địa phương nơi cư trú như: đeo khẩu trang, không tụ tập trên 2 người, hạn chế ra đường khi không thực sự cần thiết, đặc biệt là từ sau 22h của thành phố Hạ Long…(hiện tại đã có một số cán bộ, cá nhân vi phạm không đeo khẩu trang, đi ra đường sau 22 giờ không có lý do chính đáng đã bị xử lý kỷ luật, phạt). Cá nhân nào vi phạm, ngoài việc bị Chính quyền xử lý, thì cơ quan sẽ xem xét xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh.

6. Giao Văn phòng tổng hợp khẩn trương xây dựng, hướng dẫn các Phòng nghiệp vụ, các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện về việc ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, tích hợp các ứng dụng trực tuyến trên nền tảng điện thoại thông minh (smartphone), máy tính bảng (tablet), laptop…để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Nghiên cứu và tham khảo các chế độ của Chính Phủ, của Ngành, của tỉnh Quảng Ninh qui định đối với những người có tham gia chống dịch, việc làm liên quan đến chống dịch phải thường xuyên tiếp xúc, dễ bị lây nhiễm như: cán bộ Kiểm sát nhà tạm giữ, trại giam, trại tạm giam, tiếp dân, khám nghiệm…Để xây dựng chế độ chi bồi dưỡng theo qui định./.

                                                                                  Văn phòng tổng hợp

Tin tức mới nhất