CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

ANH LÀ KIỂM SÁT VIÊN


ANH LÀ KIỂM SÁT VIÊN

Anh là anh – Kiểm sát viên

Màu áo xanh mang theo bao hy vọng

Một lòng luôn công minh chính trực

Lời Bác dạy, luôn ghi nhớ trong anh

Là kiểm sát viên – khó khăn lắm phải không em?

Làm việc gì cũng phải nguyên tắc

Từ khám nghiệm đến nhặt ra, quét rác

Lời tỏ tình, cũng không “ướt” được đâu em!

Đùa thế thôi anh hãy thử mà xem

Rời tập hồ sơ là bóng truyền, bóng đá

Cũng nhíu mày trước những nước cờ lạ

Hứng trí lên cũng văn nghệ, văn gừng

Anh của em là như vậy đó

Rất dung dị, nhưng cũng rất sáng trong

Bởi một lẽ thường tình và vô cùng đơn giản

Anh là anh – Kiểm sát viên nhân dân.

Sưu tầm: Nguyễn Quốc Quân

Tin tức mới nhất