CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

VKSND Thành Phố Hạ Long phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố Hạ Long trực tiếp giảng dạy tại Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

 

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành uỷ và VKSND Thành phố Hạ Long, ngày 15/02/2023, tại Trung tâm chính trị thành phố Hạ Long, đồng chí Vũ Thị Đoan – Viện trưởng VKSND thành phố Hạ Long tham gia giảng dạy Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 80 Đảng viên mới.

Theo đó, Trung tâm chính trị thành phố Hạ Long mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị từ ngày 14/02/2023 dành cho các đối tượng là Đảng viên mới. Đồng chí Vũ Thị Đoan trực tiếp tham gia giảng dạy tại lớp với chuyên đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Đ/c Vũ Thị Đoan, Viện trưởng VKSND TP Hạ Long giảng dạy tại lớp học

Buổi học diễn ra với không khí sôi nổi, góp phần đảm bảo cho Đảng viên mới trên địa bàn Thành phố Hạ Long được học tập, cập nhật kiến thức, tiếp cận kịp thời các thông tin mới, bám sát thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng Đảng viên mới để đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đ/c Vũ Thị Đoan Giao lưu trực tiếp với học viên

Vũ Tuân_VKSND TP Hạ Long

 

Tin tức mới nhất