CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện KSND huyện Hải Hà kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự tại UBND các xã, thị trấn

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, từ 14/6/2023 đến ngày 20/6/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà phối hợp với UBMTTQ huyện Hải Hà tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện và hoãn chấp hành án phạt tù tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Qua các cuộc kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự tại các đơn vị UBND cấp xã, thị trấn. Đoàn Kiểm sát nhận thấy UBND các xã, thị trấn cơ bản thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục những người chấp hành án trên địa bàn. Cán bộ được phân công phụ trách công tác THAHS đã lập sổ theo dõi đầy đủ; tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ban hành quyết định phân công người trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục bị án kịp thời. Định kỳ 01 tháng/01 lần đã nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật và cải tạo của những người chấp hành án tại  cộng đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại vi phạm như một số bản tự nhận xét của người chấp hành án và bản nhận xét việc chấp hành án hàng tháng tại cộng đồng của UBND xã chưa cụ thể việc người chấp hành án đã tích cực, hăng hái lao động, học tập, tham gia các hoạt động xã hội như thế nào, nhiều bản nhận xét còn hình thức, nội dung giống nhau. Bản điểm danh kiểm diện hàng tháng có bản còn chưa cho người được hưởng án treo ký xác nhận. Trong khoảng thời gian dài người chấp hành án không có bản tự nhận xét, kiểm điểm việc chấp hành án, UBND xã cũng không có bản nhận xét về việc chấp hành án của người chấp hành án tại cộng đồng.

Đoàn Kiểm sát đã trực tiếp chỉ ra những sai sót, tồn tại và hướng dẫn nghiệp vụ về những vấn đề này. Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà ban hành kết luận và kiến nghị đối với những tồn tại vi phạm nêu trên.

Đinh Hồng Khanh – VKSND huyện Hải Hà

Tin tức mới nhất