CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện kiểm sát Vân Đồn tổ chức rút kinh nghiệm phiên toà dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất”

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024, nhằm thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng khâu công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, ngày 22/01/2024, VKSND huyện Vân Đồn đã tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa bà Hoàng Thị Tự và anh Phạm Văn Hiến.

Toàn cảnh phiên tòa

  Xác định đây là vụ án dân sự phức tạp và có nhiều người tham gia tố tụng với tư cách khác nhau (nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan). Kiểm sát viên đã số hoá hồ sơ và trình chiếu các tài liệu, chứng cứ ngay tại phiên toà. Trong quá trình giải quyết vụ án, Kiểm sát viên và cán bộ được phân công phụ trách vụ án đã nhanh chóng nghiên cứu hồ sơ, tìm hiểu các văn bản pháp luật có liên quan để đưa ra hướng giải quyết phù hợp, chuẩn bị kỹ đề cương hỏi và dự thảo bài phát biểu theo quy định.

Kiểm sát viên KSXX tại phiên tòa

Sau khi phiên toà kết thúc, lãnh đạo đơn vị đã họp rút kinh nghiệm đối với tất cả các kiểm sát viên, kiểm tra viên có mặt tham dự phiên tòa thông qua việc đóng góp ý kiến đối với những ưu điểm, tồn tại của kiểm sát viên tham gia phiên tòa, của HĐXX qua đó rút kinh nghiệm chung đối với tất cả các cán bộ, kiểm sát viên khi được phân công nghiên cứu hồ sơ vụ án và tham gia phiên tòa các vụ án dân sự nói chung, tiếp tục phát huy những ưu điểm đồng thời khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao kỹ năng, trình độ trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự.

Hoàng Mỹ Hạnh

Tin tức mới nhất