CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tích cực đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Dự thảo Luật Đất đai

 

Ngày 2/3, đồng chí Trưởng phòng Vũ Trọng Lĩnh- Trưởng phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính; vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, được Lãnh đạo Viện phân công tham gia Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Quảng Ninh chủ trì.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm: 16 chương, 236 điều, phạm vi sửa đổi toàn diện các lĩnh vực, nội dung, chính sách. 9 nội dung trọng tâm được lấy ý kiến tại hội nghị gồm: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực trong quản lý đất đai; quy định về hộ gia đình quản lý sử dụng đất.

Đồng chí Vũ Trọng Lĩnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Lĩnh đã tham gia phát biểu ý kiến sửa đổi Luật đấi về các nội dung: Quy định chính sách thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; chế định phân cấp, giám sát, kiểm sát quyền lực. Trong đó, đồng chí đã phân tích những căn cứ để sửa đổi về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại Điều 225 dự thảo Luật theo hướng chuyển toàn bộ sang cho Tòa án nhân dân giải quyết, Ủy ban nhân dân các cấp không giải quyết tranh chấp đất đai mà chỉ cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất để làm căn cứ cho Tòa án nhân dân giải quyết; đề nghị bổ sung chế định tại định cư khi thu hồi đất theo hướng cho phép người bị thu hồi đất được tìm và đề xuất vị trí đất tái định cư khi thu hồi đất ở tại các thửa đất khác phù hợp với quy hoạch. 

Những ý kiến đóng góp của VKSND tỉnh Quảng Ninh được các đại biểu tham dự đánh giá cao về chất lượng của ý kiến, nhất trí đưa vào nội dung báo cáo tham gia góp ý sửa đổi Luật đât đai của UBND tỉnh Quảng Ninh.

                                                                                          

                                                                                                 Tác giả – Đoàn Thị Duyên

Tin tức mới nhất