CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Tag Archives: Hải Hà

Viện KSND huyện Hải Hà kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự tại UBND các xã, thị trấn

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, từ 14/6/2023 đến ngày 20/6/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà phối hợp với UBMTTQ huyện Hải Hà tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện và hoãn…