CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Tag Archives: Hạ Long

Viện KSND thành phố Hạ Long tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Than Hà Tu

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Viện KSND TP Hạ Long với Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin về tuyên truyền, giáo dục pháp luật, sáng ngày 27/5/2023, Viện KSND TP Hạ Long đã phối hợp với Công ty cổ phần Than Hà Tu tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ…