CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

NGƯỜI CHIẾN SỸ KIỂM SÁT NHÂN DÂN


NGƯỜI CHIẾN SỸ KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Sáu mươi năm trưởng thành và phát triển

Ta tự hào ngành Kiểm sát nhân dân

Mỗi cán bộ đều là người chiến sỹ

Yêu nước thương dân không quản thân mình

Mãi khắc ghi trong lòng lời Bác dạy

Là khách quan, thận trọng lúc điều tra

Là công minh, chính trực tại phiên tòa

Luôn khiêm tốn, tiếp thu, học hỏi

Gươm công lý Đảng giao là sứ mệnh

Chiếc khiên kia bảo vệ ta mà

Khỏi bè lũ tham ô, tội phạm

Nhằm mua chuộc người kiểm sát nhân dân

Mỗi chặng đường lịch sử đã đi qua

Mười chữ vàng luôn in sâu trong tâm trí

Nguyện một lòng hiến dâng phục vụ

Để xây dựng ngành kiểm sát nhân dân./.

 

Trương Tiểu Long – VKSND huyện Tiên Yên

Tin tức mới nhất