CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Lễ phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 272 ngày 13/10/2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh và Kế hoạch số 125 ngày 03/01/2024 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tiên Yên, ngày 09/01/2024, Công đoàn phối hợp với Cơ quan Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Yên tổ chức lễ phát động gây quỹ ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên năm 2024 nhằm hỗ trợ một phần cải thiện chất lượng nhà ở cho các hộ nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh Quảng Ninh.

Các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Yên cùng các công chức và người lao động khác tại đơn vị tham gia quyên góp ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phạm Công Đông – Viện trưởng VKS Tiên Yên nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình, đồng thời tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức và người lao động trong đơn vị đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

      Đinh Ngọc Hưng – Chuyên Viên

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Yên

Tin tức mới nhất