CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Ngày 29/9/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Đồng chí Lương Phúc Sơn – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị. Ngoài ra, Hội nghị còn có sự tham gia của các đồng chí Phó Viện trưởng VKS tỉnh, các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên tại Viện kiểm sát tỉnh và 13 điểm cầu tại các Viện KSND cấp huyện.

 Đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó Viện trưởng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành kèm theo Quyết định số 259, ngày 20/7/2023 của Viện trưởng VKSNDTC (thay thế cho Quy chế 501); đồng chí nhấn mạnh, các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt phương thức kiểm sát tạm thời (ban hành kèm theo Quyết định số 106 ngày 01/01/2022 của VKSND tỉnh Quảng Ninh) và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự của Viện kiểm sát hai cấp.

Đồng chí Bế Minh Hằng – Trưởng phòng 8 trình bày nội dung tập huấn

Hội nghị được nghe đồng chí Bế Minh Hằng – Trưởng phòng 8, truyền đạt nội dung công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, bao gồm: Hệ thống các văn bản pháp luật áp dụng và một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của khâu công tác này trong thời gian tới, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo VKSND hai cấp tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, quy chế, quy định, hướng dẫn của VKSND tối cao về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; nghiên cứu, vận dụng nội dung các chuyên đề được truyền đạt tại Hội nghị vào thực tiễn công việc; tiếp tục tự đào tạo, tích luỹ kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên làm công tác này; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân.

                                                                       Đặng Quốc Phong – Phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Tin tức mới nhất