CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VKSND TỈNH QUẢNG NINH ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP, LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH


ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VKSND TỈNH QUẢNG NINH ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP, LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và chỉ đạo của Đảng ủy khối về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hơn 3 năm qua, Đảng bộ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Ninh đã duy trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập, làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào mỗi sáng thứ Hai đầu tuần trong toàn cơ quan. Việc làm này đã và đang trở thành thói quen đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong học tập và làm theo Bác.

Thực hiện Công văn số 60-CV/BTGĐUK, ngày 01/10/2019, của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnhVề việc thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ Tổ quốc tại các cơ quan”, từ đầu tháng 10/2019 đến nay, vào mỗi sáng thứ Hai đầu tuần, Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh Quảng Ninh đều tổ chức thực hiện Lễ chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca (trừ thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid 19). Việc điều hành lễ chào cờ được Đảng ủy phân công từng Chi bộ luân phiên thực hiện.

Đ/c Đỗ Văn Hải – Phó bí thư chi bộ 15 thực hiện nghi lễ chào cờ đầu tuần

Điểm mới là sau Lễ chào cờ, Đảng ủy đã chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan cùng tham gia sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, một đồng chí đảng viên trong Chi bộ được phân công trực ban sẽ trình bày các nội dung đã được chuẩn bị trước như: kể câu chuyện từ đó liên hệ thực tiễn sát với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, của đơn vị và cá nhân cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong lối sống sinh hoạt hàng ngày; xen giữa hoặc kết thúc câu chuyện có thể cho mọi người xem thêm đoạn phim tư liệu, các hình ảnh, bài hát về Bácđể minh họa làm phong phú thêm, giúp mọi người hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác, từ đó rút những bài học về tác phong làm việc, đức tính giản dị, tiết kiệm, cách ứng xử, khả năng tổng hợp khái quát, trình bày một vấn đề Sau đó người chủ trì sẽ chỉ định bất k đảng viên hoặc quần chúng phát biểu, nhận xét, đánh giá việc điều hành Lễ chào cờ hình thức, nội dung kể chuyện.

Trong sinh hoạt chuyên đề, còn kết hợp khéo léo với việc nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong công tác và sinh hoạt hằng ngày, cũng thông qua đó đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Để có thể kể chuyện, trước đó Chi bộ đã giao cho đảng viên, nhất là đảng viên trẻ tự nghiên cứu, xây dựng báo cáo đề dẫn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, liên hệ vào thực tiễn công việc. Đồng thời giao cho từng đảng viên trong chi bộ chuẩn bị trước các ý kiến đóng góp. Đây cũng là một phương thức hữu hiệu để rèn tâm lý và kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng tổng hợp, phân tích, kỹ năng tập trung theo dõi để cảm nhận, nhận xét và đánh giá… cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là các đảng viên trẻ.

Qua hơn ba năm thực hiện đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức việc sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo hứng khởi tích cực trong toàn cơ quan, khơi dậy được sự tự giác, ý thức trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, lan tỏa đến quần chúng, giúp mọi người dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện trong học tập, nghiên cứu, áp dụng vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao các kỹ năng lối sống sinh hoạt hằng ngày. Việc làm này đã phát huy được hiệu quả trong việc giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan, góp phần hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của ngành là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đ/c Phạm Thị Anh – Đảng viên chi bộ 15 thực hiện việc kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác

Trong thời gian tới, Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca vào mỗi sáng thứ Hai gắn với việc kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác. Luôn đổi mới, khuyến khích việc sưu tầm, tìm hiểu những mẩu chuyện hay, những phóng sự mang nhiều giá trị lịch sử để góp phần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về chính trị tư ưởng, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; kịp thời động viên, khen thưởng và nhân rộng những cách làm hay đối với tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, có tư duy đổi mới, sáng tạo…để mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là một thành viên tích cực trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện lời Bác Hồ dạy cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

                                    Vũ Thị Toan – Chi bộ 15, Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Ninh

Tin tức mới nhất