CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Chi bộ 15, trực thuộc Đảng bộ cơ quan Viện KSND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề.


Chi bộ 15, trực thuộc Đảng bộ cơ quan Viện KSND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

Sáng ngày 19/5/2020 nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), Chi bộ 15, trực thuộc Đảng bộ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiến hành sinh hoạt chuyên đề Quý II/2020, với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác cán bộ nữ”.

Chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề là đồng chí Vũ Thị Thanh Xuân – Bí thư chi bộ, Trưởng phòng 15 VKSND tỉnh; toàn thể đảng viên trong Chi bộ tham dự buổi sinh hoạt.

Nội dung của Chuyên đề do đồng chí Tạ Thanh Bình, Phó Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra – Khiếu tố xây dựng và trình bày tại buổi sinh hoạt đã nêu rõ: Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm chăm lo đến vấn đề cán bộ. Người chỉ rõ: “Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” và coi việc “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, “vấn đề cán bộ là vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp”. Trong đó, việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ, giải phóng phụ nữ, thực hiện quyền bình đẳng nam, nữ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, tạo mọi điều kiện để phát huy vai trò phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng là điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Người thường xuyên nhắc nhở các cấp, các ngành phải chú ý coi trọng công tác huấn luyện, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ. Trước lúc đi xa, trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, Người căn dặn: “Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ”.

Các ý kiến phát biểu cũng đã đi sâu phân tích, liên hệ việc vận dụng tư tưởng của Bác trong công tác cán bộ nữ của Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Ninh và Chi bộ 15; đã đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện để các bộ nữ phát huy được năng lực của mình trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác Đảng và thiên chức làm vợ, làm mẹ trong mỗi gia đình; luôn kịp thời động viên, ghi nhận kết quả thành tích mà cán bộ nữ đã đạt được, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm đối với cán bộ nữ.

Kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư chi bộ, đánh giá cao các ý kiến tham gia thảo luận; đồng thời đề nghị các đảng viên, cán bộ, công chức trong đơn vị đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là công tác trọng tâm đột phá trong năm 2020; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật trong tình hình mới. Đặc biệt, đối với mỗi cán bộ nữ trong chi bộ cần phải cố gắng, nỗ lực hơn trong công tác, khắc phục yếu điểm của giới (thiếu tự tin, tâm lý bằng lóng, an phận,…), tích cực rèn luyện bản thân “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” để tiếp thu và phát huy được vai trò người phụ nữ trong thời kì mới, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng Tổ Quốc Việt Nam giàu đẹp như lời Bác đã ngợi khen “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.  

Vũ Thị Toan –

(Đảng viên Chi bộ 15, Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh)

Tin tức mới nhất