CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Danh mục: Biểu Mẫu Thống Kê

VKSND thành phố Hạ Long tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp 9 ngành

Ngày 08/12/2023, tại Viện kiểm sát nhân dân TP. Hạ Long đã diễn ra Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 02/2021/QCPH-VKS-CA-BP-HQ-KL-TTr-CCT-QLTT ngày 15/10/2021 giữa Viện kiểm sát – Công an – Đồn Biên phòng – Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Hòn Gai – Hạt Kiểm lâm…

Biểu mẫu thống kê hiện hành (2016)

Ngày 06/4/2016 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành Quyết định số 188 / QĐ-VKSTC Ban hành Chế độ báo cáo thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, trong đó bao gồm Hệ thống…