CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

30 năm tiếp bước


30 năm tiếp bước

Tuổi mười tám tôi vào Ngành Kiểm sát

Với sức trẻ đầy nhiệt huyết trong tim.

Ba mươi năm phấn đấu một niềm tin

Sáu mươi năm trưởng thành – Ngành Kiểm sát.

Có công sức bao lớp người đi trước,

Có thế hệ chúng tôi tiếp bước

Luôn vững tin với Đảng, với Ngành

Nhiệm vụ Đảng giao thực hành Quyền công tố

Chống oan, sai càng làm ta trăn trở

Không ngại việc khó, chẳng quản ngày đêm.

Lời Bác dạy: Chính trực – Công minh

Là đạo đức, tác phong người Kiểm sát

Thận trọng – Khách quan là phương châm công tác

Luôn rèn mình Khiêm tốn trước nhân dân.

“Vững về chính trị”, “giỏi về nghiệp vụ”,

Chăm học tập,“pháp luật” mới“tinh thông”,

Cần nhớ rằng, “bản lĩnh và công tâm”,

Là giữ vững “kỷ cương”, là nâng cao “trách nhiệm”.

Sáu mươi năm Ngành Kiểm sát vẻ vang

Ba mươi năm tôi cùng Ngành tiếp bước

Nguyện một lòng vững tin công tác

Xây dựng Ngành Kiểm sát tôi yêu./.

Vũ Thị Toan – Thanh tra VKSND tỉnh

Tin tức mới nhất