CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy năm 2023

Ngày 11/8/2023, VKSND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh tập huấn, tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, công chức hai cấp của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

toàn cảnh buổi tập huấn

Mục đích của đợt huấn luyện nhằm phổ biến, tuyên truyền kiến thức nghiệp vụ về PCCC cho cán bộ, công chức Ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh góp phần phòng ngừa, hạn chế cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại địa bàn đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, các học viên được phổ biến các kiến thức như những quy định của pháp luật về PCCC; những nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến cháy, nổ; kiến thức cơ bản về PCCC như việc quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt và biện pháp xử lý khi xảy ra cháy, nổ tại hộ gia đình; kỹ năng thoát nạn, cứu hộ, cứu nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy thông dụng bảo vệ hiện trường các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn; xây dựng phương an cách bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra và thực hành sử dụng các loại phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ.

một số hình ảnh tại buổi tập huấn PCCC

Kết thúc buổi huấn luyện, các học viên được làm bài thu hoạch để kiểm tra, đánh giá lượng kiến thức đã được học và thực hành cách sử dụng bình chữa cháy xách tay (bình khí và bình bột).

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC tại VKSND tỉnh Quảng Ninh được thực hiện thường niên, đây là một trong những nội dung quan trọng, thiết thực, gắn liền với an toàn PCCC trong cuộc sống hằng ngày, góp phần giúp cho cán bộ, công chức hiểu rõ và thực hiện tốt công tác PCCC tại đơn vị và địa phương.

Phòng 10 – VKSND tỉnh Quảng Ninh

Tin tức mới nhất